Tratak czy Trataka? Poprawna nazwa medytacji na płomieniu świecy

Tratak czy trataka?

Medytacja Tratak (nie Trataka) to forma medytacji, która koncentruje się na płomieniu świecy lub innym punkcie skupienia, np. na kropli wody czy na obrazie. Nazwa "Tratak" pochodzi z sanskrytu i oznacza "patrzenie" lub "skupienie". Słowo to składa się z dwóch części: "tra" oznaczającej "oddziaływanie" lub "uczenie się" oraz "tak", co oznacza "oczy".

W medytacji Tratak, praktykujący skupia swoją uwagę na wybranej płomieniu lub innym punkcie skupienia, koncentrując swoje myśli i umysł. Celem tej praktyki jest osiągnięcie stanu skupienia, wyciszenia umysłu i zwiększenia koncentracji. Medytacja Tratak ma swoje korzenie w hinduizmie i jogi, ale jest praktykowana również w innych kulturach i religiach.

Tratak czy Trataka?

W Internecie można znaleźć różne formy pisowni słowa, które w sanskrycie brzmi "त्राटक" i oznacza medytację z pochodnią. Niektóre źródła piszą o "trataka", podczas gdy inne używają formy "tratak". Choć na Wikipedii widnieje obecnie forma "trataka", to zgodnie z poprawną transliteracją sanskrytu do alfabetu łacińskiego, prawidłowym zapisem jest "tratak". Mimo że w niektórych przypadkach litera "k" w sanskrycie jest wymawiana, to w przypadku słowa "tratak" jest to litera kończąca, a więc nie powinna być wymawiana.

Słowo "tratak" kończy się dźwiękiem "ka", który jest reprezentowany przez znak pisma devanagari "क".

Jednakże, gdy słowo jest transliterowane na alfabet łaciński, istnieją różne systemy reprezentowania dźwięków liter sanskryckich. Niektóre systemy używają litery "a" na końcu słowa, aby wskazać, że końcowy dźwięk spółgłoski nie jest wymawiany, podczas gdy inne nie używają litery "a" na końcu.

To jest trochę jakbyśmy napisali słowo "King" z angielskiego na polski "Kingie", bo ostatnia literka wymawia się "gie" 🙂

W Międzynarodowym Alfabecie Transliteracji Sanskrytu (IAST), który jest powszechnie używany w kontekstach akademickich i naukowych, słowo jest transliterowane jako "trātak" z długim dźwiękiem samogłoski "a" i znakiem diakrytycznym nad literą "a", aby wskazać jej długość. Jednakże, w innych systemach transliteracji, słowo może być zapisane jako "tratak" bez znaku diakrytycznego lub końcowego dźwięku "a".

Sanskrit

Słowo Tratak - त्राटक - ma 3 litery. A jeszcze dokładniej, to 3 znaki.

  • त्रा, to sylaby: त्र (tra) i आ (ā).
  • त oznacza spółgłoskę "t"
  • आ oznacza samogłoskę "a" z długim wymowieniem.
  • Druga litera, ट, to spółgłoska "ṭa".
  • Trzecia litera, क, to spółgłoska "ka".

Podsumowując poprawnym zapisem oraz poprawna wymowa jest Tratak z mocnym brzmieniem K na końcu, ale bez dźwięku "a" na końcu.

Warsztaty i spotkania z medytacją Tratak

Od czasu do czasu prowadzimy warsztaty medytacji Tratak. Najczęściej prowadzimy Krąg kobiet z medytacją Tratak.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a wziąć udział w ceremonii z medytacją Tratak, zapisz się na newsletter i Cię poinformujemy jak tylko odbędzie się najbliższe spotkanie.

Brak głosów
Please wait...

NIe ma jeszcze komentarzy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *