5 korzy艣ci z medytacji, o kt贸rych jeszcze nie wiesz

kobieta medytuje w pozycji lotosu - korzy艣ci z medytacji

Czy wiedzia艂e艣 jakie korzy艣ci z medytacji mo偶esz osi膮gn膮膰 zaczynaj膮c ju偶 od 10 minut dziennie? Medytacja by艂a praktykowana od czas贸w antycznych, lecz pierwsze badania na jej temat si臋gaj膮 do pierwszych lat drugiej po艂owy XX wieku.

Wi臋kszo艣膰 z tych pocz膮tkowych pr贸b udokumentowania medycznego by艂a niestety ma艂o precyzyjna i ma艂o udana ni偶 te badania, kt贸re przeprowadzono w obecnych czasach. .
Do dzi艣 naukowcy przeprowadzili tysi膮ce bada艅 naukowych, kt贸re przyczyni艂y si臋 do wiarygodnych, pozytywnych i niepodwa偶alnych skutk贸w i wynik贸w medytacji na organizm cz艂owieka ,kt贸re przedstawimy poni偶ej.

Ale zacznijmy od pocz膮tku :

Co to jest medytacja?

呕eby dobrze przeczyta膰 i zrozumie膰 niniejszy artyku艂 wa偶ne jest wiedzie膰 co kryje si臋 pod okre艣leniem s艂owa "medytacja".

Z 艂aciny meditatio 鈥 oznacza zag艂臋bianie si臋 w my艣lach, rozwa偶anie, namys艂.

Termin medytacja odnosi si臋 do wielu r贸偶nych praktyk takich jak: koncentracja, wizualizacja, medytacja w ruchu, 艣piewanie mantr a tak偶e medytacja uwa偶no艣ci zwana mindfulness, kt贸r膮 w dzisiejszym artykule szczeg贸艂owo si臋 zajmiemy.

Korzy艣ci z medytacji mindfulness

Mindfulness - czyli uwa偶no艣膰. To podstawowy jej element, kt贸ry zawiera dwie komplementarne cechy: utrzymywanie uwagi na bezpo艣rednim do艣wiadczeniu oraz utrzymywanie postawy akceptacji wobec tego do艣wiadczenia.

殴r贸d艂o: https://scholar.google.com/scholar_lookup?journal=Clin+Psychol&title=Mindfulness:+A+proposed+operational+definition&author=SR+Bishop&volume=11&publication_year=2004&pages=230-241&

Poni偶ej wida膰 rosn膮c膮 liczb臋 publikacji medycznych na temat mindfulness, z roku na rok jest ich coraz wi臋cej. Wykres pokazuje ilo艣膰 publikacji od lat 1980 do 2018r. a wi臋c sami mo偶emy zauwa偶y膰 jak ro艣nie zainteresowanie tematem mindfulness i jakie korzy艣ci z medytacji mo偶emy otrzyma膰

Ilo艣膰 bada艅 nt. mindfulness per rok

Jakie s膮 pozytywne korzy艣ci medytacji na m贸zg?

1) Medytacja dzia艂a jak antydepresant

S膮 dowody na to, 偶e terapia oparta na medytacji uwa偶no艣ci zmniejsza ryzyko nawrotu stan贸w depresyjnych u os贸b, kt贸re ju偶 czuj膮 si臋 dobrze, ale mia艂y ju偶 wcze艣niej epizody depresyjne.

Jest zatem por贸wnywalna z lekami przeciwdepresyjnymi.

殴r贸d艂o: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4471247/

2) Medytacja poprawia koncentracj臋, uwag臋 i pomaga w lepszym wykonywaniu zada艅.

Wed艂ug bada艅, kiedy jeste艣my w trakcie wykonywania jakiej艣 czynno艣ci, nasz umys艂 jest bombardowany przez inne my艣li, zupe艂nie niezwi膮zane z dan膮 czynno艣ci膮. Jednocze艣nie pokazuje to 偶e, kiedy co艣 robimy, tracimy po艂ow臋 czasu, kt贸ry zamiast powinien by膰 wykorzystywany na rzecz danej czynno艣ci, jest stracony, podczas rozmy艣lania np. o przysz艂o艣ci, przesz艂o艣ci, codziennych zmartwieniach, wspomnieniach itp. a kt贸ry mogliby艣my o wiele efektywniej wykorzysta膰, a to na pewno skr贸ci艂oby nasz czas wykonywania poprzedniej czynno艣ci.

A co si臋 dzieje kiedy nie jeste艣my skupieni nad wykonywaniem konkretnej czynno艣ci lub zadaniu? Nasze my艣li b艂膮dz膮 w r贸偶nych stronach bez zahamowa艅, jeste艣my rozkojarzeni, jedna my艣l pod膮偶a za drug膮 i wdaje si臋 w cz臋sto negatywny dialog wewn臋trzny.

W 2007r. w magazynie o funkcji m贸zgu Neuroimage zosta艂 opublikowany opis Marcus Raichle na temat DMN - Default Mode Network (Sie膰 stanu spoczynkowego). Te obszary, a mianowicie przy艣rodkowa kora przedczo艂owa, przedklinek w kresom贸zgowiu, tylny obr臋cz i obustronny p艂at ciemieniowy, zmniejszaj膮 swoj膮 aktywno艣膰 kiedy osoba jest skupiona na wykonywaniu zadania zorientowane na cel lub wymagaj膮cych uwagi. R贸偶ne regiony DMN mog膮 by膰 odpowiedzialne za procesy takie jak my艣l introspekcyjna lub my艣l samoodniesienia, takie jak negatywne do艣wiadczenia, negatywne my艣li na sw贸j temat oraz monitorowanie 艣rodowiska zewn臋trznego, przetwarzanie emocjonalne, spontaniczne poznanie oraz przewidywanie mo偶liwych dzia艂a艅 wymaganych przez 艣rodowisko.
Odnotowano jak dysfunkcja w DMN mo偶e przyczynia膰 si臋 do deficyt贸w funkcjonalnych. Niew艂a艣ciwa aktywacja DMN podczas zada艅 wymagaj膮cych uwagi mo偶e os艂abi膰 wysi艂ek umys艂owy zwi膮zany z zadaniem, prowadz膮c do rozproszenia uwagi i gorszej wydajno艣ci behawioralnej.

Obraz fMRI (rezonans magnetyczny funkcjonalny), kt贸ry jest w domenie publicznej. Praca przygotowana przez funkcjonariusza rz膮du Stan贸w Zjednoczonych w ramach obowi膮zk贸w s艂u偶bowych. Obraz podkre艣la obszary m贸zgu DMN (Default Mode Network).

Medytacja uwa偶no艣ci (mindfulness) jest w stanie obni偶a膰 aktywno艣膰 obszar贸w m贸zgu zwi膮zanych z DMN. Zgodnie z badaniem A. Brewera, podczas kt贸rych badano osoby do艣wiadczone medytuj膮ce i niemedytuj膮ce w 偶yciu codziennym, we wszystkich warunkach medytacji uwa偶no艣ci (np. medytacje kochaj膮cej 偶yczliwo艣ci, lub na koncentracj臋) dwa g艂贸wne w臋z艂y DMN (PCC i mPFC) by艂y mniej aktywne w osobach regularnie medytuj膮cych. Wyniki potwierdzaj膮 hipotez臋, 偶e zmiany w DMN s膮 zwi膮zane ze zmniejszeniem w臋dr贸wki umys艂u.

殴r贸d艂o: https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2007.02.041 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11209064
http://neuropsychologia.org/gdzie-b%C5%82%C4%85dz%C4%85-my%C5%9Bli-nowa-metoda-badania-aktywno%C5%9Bci-uk%C5%82adu-stanu-spoczynkowego 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3250176/ 

3) Medytacja redukuje stres

Od wielu lat medytacja cieszy si臋 coraz wi臋kszym zainteresowaniem 艣wiata medycznego. Koncepcja uwa偶no艣ci przyci膮gn臋艂a uwag臋 w dziedzinie podstawowych bada艅 emocji, nauk klinicznych i neurobiologii spo艂eczno-poznawczej-afektywnej. Ro艣nie du偶e zainteresowanie medytacjami i praktykami opartymi na uwa偶no艣ci w klinicznym kontek艣cie w przypadku zaburze艅 l臋kowych i depresyjnych, a tak偶e innych problem贸w klinicznych.

W Stanach Zjednoczonych najbardziej badan膮 form膮 treningu uwa偶no艣ci jest redukcja stresu oparta na uwa偶no艣ci (MBSR). Ustrukturyzowany program trening贸w uwa偶no艣ci opracowany przez Kabata-Zinna.

MBSR sk艂ada si臋 z wielu form praktyki uwa偶no艣ci, w tym r贸偶ne praktyki, kt贸re pochodz膮 z Hatha Jogi - w tym medytacji skupionej na oddechu, na skanowaniu cia艂a, na przej艣ciowej naturze do艣wiadczenia zmys艂owego, przenoszeniu uwagi na modalno艣ci zmys艂owe, otwartym monitorowaniu do艣wiadczenia z chwili na chwil臋, medytacji chodzenia i medytacji jedzenia.

W naszym do艣wiadczeniu i praktyce w naszej 艢wi膮tyni w zale偶no艣ci od potrzeb indywidualnych os贸b, kt贸re przychodz膮 na masa偶, kt贸re chc膮 pracowa膰 nad konkretnymi tematami zwi膮zanymi ze zmian膮 siebie na lepsze, z rozwojem osobistym lub duchowym, sugerujemy lub zalecamy konkretne praktyki medytacyjne polegaj膮ce na uwa偶no艣ci lub na obecno艣ci, lub jeszcze na aktywacji innych aspekt贸w typu emocjonalno艣膰 lub pustk臋.

R贸偶ne praktyki, kt贸re wchodz膮 w sk艂ad MBSR zwi臋kszaj膮 umiej臋tno艣ci obserwowania przemijaj膮cej natury my艣li, r贸偶nych stan贸w emocjonalnych, uczu膰 fizycznych, wspomnie艅 oraz innych obraz贸w, kt贸re pojawiaj膮 si臋 w umy艣le praktykuj膮cego.

Praktyki medytacyjne na skupienie (w tym r贸wnie偶 joga), na uwa偶no艣膰 oraz na obecno艣膰 zmniejszaj膮 niekontrolowan膮 sk艂onno艣膰 do emocjonalnego reagowania na przemijaj膮ce my艣li i fizyczne odczucia, co si臋 przek艂ada na zmniejszaj膮c膮 si臋 sk艂onno艣膰 do impulsywnego reagowania na r贸偶ne wewn臋trzne i zewn臋trzne bod藕ce.

Udowodniono jak silnie medytacje zmniejszaj膮 stres, depresj臋 i objawy l臋kowe, modyfikuj膮 zniekszta艂cone wzory widoku w艂asnego, jednocze艣nie zwi臋kszaj膮 samoocen臋, poprawiaj膮 samoregulacj臋 behawioraln膮, 艣wiadome ukierunkowanie uwagi na to co chcemy w danej chwili oraz wzmacniaj膮 funkcjonowanie uk艂adu odporno艣ciowego.

殴r贸d艂o: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4203918/
https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/acm.2008.0495
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5843960/

4) Medytacja poprawia jako艣膰 偶ycia seksualnego kobiet

Ju偶 kilkana艣cie lat temu naukowcy odkryli jak efektywne s膮 praktyki medytacyjne mindfulness na zaburzenia seksualne u kobiet. W tre艣ciach starszych bada艅 odnotowano klarowne efekty medytacji na seksualno艣膰 kobiet, ale jeszcze wtedy nie mogli definitywnie potwierdzi膰 jakie mechanizmy fizyczno-chemiczne mia艂y miejsce.

W 2017r. badaniom zosta艂y poddane 451 kobiet. Po艂owie z nich pokazano jak medytowa膰 i zalecili robi膰 to regularnie a drugiej cz臋艣ci kazano obserwowa膰 swoje 偶ycie seksualne bez poddawania si臋 praktykom medytacyjnym.

Wyniki bada艅 sugeruj膮, 偶e medytacja jest powi膮zana z lepsz膮 funkcj膮 seksualn膮, a tak偶e wi臋kszym zainteresowaniem seksualnym. Kobiety z do艣wiadczeniem medytacyjnym maj膮 wy偶sze wyniki zwi膮zane z podnieceniem, nawil偶eniem, 艂atwiejszym osi膮ganiem orgazm贸w i po偶膮daniem ni偶 kobiety bez tego do艣wiadczenia. Kobiety, kt贸re praktykowa艂y medytacje by艂y kobietami, kt贸re wykonywa艂y j膮 regularnie: raz dziennie lub rzadziej, raz w tygodniu, przez okres minimum 4 lat.

殴r贸d艂o: 

Brotto, L. A.,Basson,R., & Luria,M. (2008a). Amindfulness-based group
psychoeducational intervention targeting sexual arousal disorder in
women.JournalofSexualMedicine,5, 1646鈥1659. doi:10.1111/j.1743-
6109.2008.00850.x

Brotto, L. A., Heiman, J. R., Goff, B., Greer, B., Lentz, G.M., Swisher, E.,鈥 Van Blaricom, A. (2008c). A psychoeducational intervention for sexual dysfunction in women with gynecologic cancer. Archives of Sexual Behavior, 37, 317鈥329. doi:10.1007/s10508-007-9196-x

Brotto,L.A.,Seal,B.N.,&Rellini,A. (2012b).Pilot studyofa briefcognitive
behavioral versus mindfulness-based intervention for women with
sexual distress and a history of childhood sexual abuse. Journal of
SexandMaritalTherapy,38, 1鈥27. doi:10.1080/0092623X.2011.56
9636

https://med-fom-brotto.sites.olt.ubc.ca/files/2019/03/Iulia-Dascalu-Lori-A.-Brotto-2018-Sexual-Functioning.pdf

5) Medytacja znacznie pomaga w rzuceniu palenia

Judson A. Brewer i jego zesp贸艂, prowadzili badania, 偶eby sprawdzi膰 czy medytacje mindfulness s膮 pomocne dla os贸b, kt贸re staraj膮 si臋 rzuci膰 palenie. 88 os贸b doros艂ych szukaj膮cych leczenia, uzale偶nionych od nikotyny, kt贸re pali艂y 艣rednio 20 papieros贸w na dob臋, zosta艂o losowo przydzielonych do leczenia w dw贸ch grupach:

  • Jedna grupa za pomoc膮 medytacji mindfulness
  • Druga grupa za pomoc膮 terapii FFS - American Lung Association Freedom From Smoking

W por贸wnaniu z osobami wybranych losowo do terapii FFS, osoby, kt贸re otrzyma艂y terapi臋 opart膮 na medytacji wykazywa艂y wi臋ksz膮 redukcj臋 u偶ywania papieros贸w podczas leczenia i utrzymywa艂y te przyrosty podczas dalszych obserwacji.

Po zako艅czeniu terapii udowodniono r贸wnie偶 znacznie wi臋kszy wska藕nik abstynencji "point prevalence abstinence" po 17 tygodniach po zako艅czeniu terapii. 36% os贸b, kt贸re stosowa艂y medytacj臋 zachowa艂y abstynencje po 17 tygodnia, natomiast tylko 6% w艣r贸d os贸b, kt贸re by艂y pod terapi膮 FFS.

殴r贸d艂o: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3191261/

Dowiedz si臋 wi臋cej jakie korzy艣ci z medytacji mo偶esz zauwa偶y膰 przed masa偶em tantrycznym

Przed ka偶dym masa偶em tantrycznym w 艢wi膮tyni Anahata Tantra mo偶esz do艣wiadczy膰 medytacji, poniewa偶 jest ona jednym z g艂贸wnych etap贸w przed przyst膮pieniem do masa偶u.
Osoba daj膮ca masa偶 (czytaj wi臋cej o nas) 艂膮czy si臋 z osob膮 otrzymuj膮c膮 (masowan膮) na trzech 艢wi膮tyniach o kt贸rych mo偶esz poczyta膰 w naszym wcze艣niejszym artykule: dlaczego jest wykonywana medytacja przed masa偶em tantrycznym?

A je艣li wahasz si臋, kt贸ry rodzaj masa偶u wybra膰 to zapraszamy najpierw na nasz masa偶 relaksacyjny: https://www.masazrelaksacyjnywarszawa.pl/

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...

NIe ma jeszcze komentarzy

Zostaw komentarz

Tw贸j adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola s膮 oznaczone *