Regulamin przekazywania darowizn na cele Świątyni Anahata Tantra

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy Świątyni Anahata Tantra dostępny pod adresem internetowym https://www.anahatatantra.com/, prowadzony jest Gminę Wyznaniową Zgorzelec z siedzibą w Tylicach, przy Tylice 12, kod pocztowy 59-900, NIP 6152044354.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady przekazywania darowizn na cele statutowe Świątyni Anahata Tantra, której misją jest działalność edukacyjna i przekazywanie wiedzy w tematyce medytacji, oraz tantry tradycyjnej, oraz panteizmu.

Definicje:

 1. "Serwis" - serwis internetowy dostępny pod adresem www.anahatatantra.com
 2. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Serwisu
 3. "Darczyńca" – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca wpłaty.
 4. „Darowizna” – środki finansowe przekazane przez Darczyńcę na rzecz Serwisu w rozumieniu art. 888 ust. 1 Kodeksu cywilnego.
 5. „Usługa Przelewy24” - internetowy serwis usługowy, pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Darczyńcą a Serwisem.
 6. „PayPro SA „ – podmiot świadczący Usługę Przelewy 24, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 7. „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w  sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2.
ZASADY PRZEKAZYWANIA DAROWIZN

 1. Darczyńca przekazuje Darowiznę na wsparcie misji Świątyni Anahata Tantra.
 2. Darczyńca może dokonać wpłaty wybranej kwoty darowizny korzystając z Usługi Przelewy24 udostępnionej na stronie internetowej Serwisu.
 3. Darczyńca może wpłacić jedną z kwot sugerowanych na stronie internetowej Serwisu lub dowolną wybraną kwotę elektronicznie lub gotówką.
 4. Darowizny wykorzystane będą na działania zgodne z misją Świątyni Anahata Tantra oraz cele statutowe Związku Wyznaniowego „Wyznawcy Słońca” określone w statucie zamieszczonym na stronie internetowej https://wyznawcyslonca.ws/pliki/statut.pdf
 5. Z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę dochodzi do zawarcia umowy darowizny.
 6. Darowizny elektroniczne są obsługiwane przez operatora płatności firmę PayPro SA za pośrednictwem serwisu https://www.przelewy24.pl/.
 7. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę.

§ 3.
REKLAMACJE

 1. Darczyńca ma prawo złożenia reklamacji dotyczącej przekazanej Darowizny za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info[małpa]anahatatantra.com.
 2. Serwis rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Darczyńcy na adres email wskazany w reklamacji.

§ 4.
DANE OSOBOWE

 1. Serwis jest administratorem danych osobowych Darczyńców i przetwarza dane osobowe ww celu niezbędnym do wykonania umowy darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce Prywatności https://www.anahatatantra.com/pl/polityka-prywatnosci/.

§ 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2021  roku.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu.
 3. Serwis może dokonywać zmian niniejszego Regulaminu, aktualne wersje Regulaminu wraz z informacją o wprowadzonej zmianie będą udostępniane na stronie Serwisu.
 4. Niniejszy Regulamin podlega prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait...