Tantryczna medytacja z bóstwami – co to jest i jak ją praktykować?

tantryczna medytacja

Tantryczna medytacja z bóstwami jest formą medytacji tantrycznej, która polega na wizualizacji i identyfikacji z bóstwami reprezentującymi różne aspekty energii i świadomości.

Medytacja z bóstwami ma na celu uświadomienie sobie własnej natury bóstwa i połączenie się z nią.

Medytacja z bóstwami ma wiele korzyści dla praktykującego, takich jak rozwój pozytywnych cech i umiejętności, przełamanie negatywnych nawyków i przeszkód, odkrycie własnego potencjału duchowego, nawiązanie kontaktu z wyższymi wymiarami świadomości i istotami duchowymi oraz przynoszenie pokoju i szczęścia sobie i innym.

W tym artykule dowiesz się:

 • czym jest medytacja i tantra
 • czym różnią się bóstwa od bogów
 • czym jest medytacja z bóstwami i jak ją praktykować
 • jak porównać medytację z bóstwami do modlitwy z aniołami

Czym jest medytacja i tantra?

Medytacja to stan umysłu, w którym osiąga się głęboki spokój, skupienie i świadomość. Medytacja może mieć różne formy i cele, w zależności od tradycji i preferencji praktykującego. Jedną z form medytacji jest medytacja z bóstwami, która jest częścią tantry. Więcej o różnych rodzajach medytacji możesz czytać w książce o tantrze i medytacji Sekrety Rozwoju Osobistego.

Tantra to zbiór nauk i praktyk duchowych, które mają na celu osiągnięcie harmonii między ciałem, umysłem i duchem. Tantra wywodzi się z hinduizmu i buddyzmu - ten obszar geograficzny, który dziś nazywany jest "India" północna. Tantra nie jest jednolitą doktryną ani religią, lecz raczej stylem życia i podejściem do duchowości.

Tantra zakłada, że wszystko jest przejawem energii, która ma dwa aspekty: męski i żeński. Te aspekty nazywane są czasem shiva i shakti, lub pierwiastek aktywny i pasywny. Tantra mi. uczy, że poprzez łączenie tych dwóch aspektów w sobie i w relacjach z innymi można osiągnąć pełnię bytu i szczęście.

Czym różnią się bóstwa od bogów?

Bóstwa to istoty duchowe, które reprezentują różne aspekty energii i świadomości. Bóstwa nie są tym samym co bogowie. Bogowie to osoby lub postacie mitologiczne, które mają własną wolę i osobowość. Bóstwa natomiast są symbolami lub archetypami, które mają na celu pomóc praktykującemu w rozwoju duchowym.

Bóstwa nie należą do żadnej konkretnej religii ani kultury. Bóstwa są uniwersalne i można je znaleźć w różnych tradycjach duchowych na całym świecie. Bóstwa mogą mieć różne nazwy i formy, w zależności od kontekstu i interpretacji. Na przykład, bóstwo o nazwie Tara może być uważane za boginię w hinduizmie, bodhisattwę w buddyzmie lub anioła w chrześcijaństwie.

Czym jest tantryczna medytacja z bóstwami i jak ją praktykować?

Tantryczna medytacja z bóstwami polega na wyobrażeniu sobie lub wizualizacji bóstwa, które odpowiada celowi lub intencji medytacji. Na przykład, jeśli chcemy rozwijać miłość i współczucie, możemy medytować z bóstwem o nazwie Avalokiteshvara lub Chenrezig w buddyzmie tybetańskim. Jeśli chcemy rozwijać mądrość i intuicję, możemy medytować z bóstwem o nazwie Manjushri lub Jampelyang. Jeśli chcemy zniszczyć przeszkody to możemy medytować tajemne Sadhany Czteroramiennego Mahakali.

Medytacja z bóstwami nie oznacza oddawania im czci ani modlenia się do nich. Medytacja z bóstwami oznacza identyfikowanie się z nimi i przyjmowanie ich jako wzorców lub nauczycieli. Medytacja z bóstwami ma na celu uświadomienie sobie własnej natury bóstwa i połączenie się z nią.

Aby medytować z bóstwami, potrzebujemy specjalnych instrukcji lub tekstów zwanych Sadhanami. Sadhana to zestaw rytuałów i modlitw, które mają na celu przygotować umysł do medytacji i pomóc w skupieniu się na bóstwie. Sadhana zawiera zazwyczaj następujące elementy:

 • Schronienie - to akt oddania się ochronie trzech klejnotów: Buddy (nauczyciela), Dharmy (nauki) i Sanghi (społeczności).
 • Bodhiczitta - to akt wytworzenia intencji osiągnięcia oświecenia dla dobra wszystkich istot.
 • Czystość - to akt oczyszczenia umysłu ze złych myśli i uczuć poprzez wyznanie win i pokuty.
 • Ofiara - to akt złożenia darów i hołdów bóstwu, takich jak kwiaty, kadzidło, światło, jedzenie i muzyka.
 • Wizualizacja - to akt tworzenia mentalnego obrazu bóstwa w szczegółach i kolorach, zgodnie z opisem w sadhanie.
 • Mantra - to akt powtarzania słów lub dźwięków związanych z bóstwem, które mają na celu wywołać jego obecność i energię.
 • Medytacja - to akt skupienia się na bóstwie i jego jakościach, takich jak miłość, mądrość, współczucie, odwaga itp.
 • Dyssolucja - to akt rozpuszczenia obrazu bóstwa w sobie i doświadczenia jedności z nim.
 • Dedykacja - to akt poświęcenia zasług i korzyści medytacji dla dobra wszystkich istot.

Najczęściej Sadhany tantryczne są w języku tybetańskim i ich praktykowane trwa najczęściej od 20 minut do półtorej godziny. Sama mantra, która jest częścią Sadhany jest w sanskrycie.

Medytacja z bóstwami jest zaawansowaną formą tantrycznej medytacji, która wymaga odpowiedniego przewodnictwa i inicjacji od kwalifikowanego nauczyciela, najczęściej mnicha. Medytacja z bóstwami nie jest dla każdego i nie powinna być praktykowana bez odpowiedniej wiedzy i szacunku.

Jak porównać medytację z bóstwami do modlitwy z aniołami?

Modlitwa z aniołami jest formą modlitwy chrześcijańskiej, która polega na nawiązaniu kontaktu z aniołami jako istotami duchowymi służącymi Bogu. Modlitwa z aniołami ma na celu uzyskanie ich pomocy, rady, ochrony lub uzdrowienia.

Modlitwa z aniołami nie oznacza oddawania im czci ani modlenia się do nich. Modlitwa z aniołami oznacza proszenie ich o wsparcie i wdzięczność za ich obecność. Modlitwa z aniołami ma na celu uświadomienie sobie własnej natury dziecka Bożego i połączenie się z nim.

Aby modlić się z aniołami, potrzebujemy specjalnych instrukcji lub tekstów zwanych modlitwami. Modlitwa lub afirmacja to zestaw słów lub dźwięków, które mają na celu wyrazić intencję lub prośbę do anioła. Modlitwa lub afirmacja zawiera zazwyczaj następujące elementy:

 • Imię anioła - to akt przywołania anioła poprzez jego imię lub tytuł, np. Aniele Michał, Aniele Miłości, Aniele Pokoju itp.
 • Prośba - to akt wyrażenia swojej potrzeby lub życzenia do anioła, np. proszę Cię o ochronę, proszę Cię o uzdrowienie, proszę Cię o mądrość itp.
 • Podziękowanie - to akt wyrażenia swojej wdzięczności i zaufania do anioła, np. dziękuję Ci za Twoją pomoc, dziękuję Ci za Twoją obecność, dziękuję Ci za Twoją miłość itp.

Modlitwa z aniołami jest prostą formą modlitwy, która nie wymaga specjalnego przewodnictwa ani inicjacji. Modlitwa z aniołami jest dla każdego i może być praktykowana z szacunkiem i wiarą.

Tantryczna medytacja z bóstwami i modlitwa z aniołami- podobieństwa i różnice

Podobieństwa to:

 • obie formy modlitwy polegają na nawiązaniu kontaktu z istotami duchowymi
 • obie formy modlitwy mają na celu rozwój duchowy i osobisty
 • obie formy modlitwy wymagają wizualizacji i powtarzania słów lub dźwięków

Różnice to:

 • medytacja z bóstwami jest częścią tantry, a modlitwa z aniołami jest częścią chrześcijaństwa
 • medytacja z bóstwami polega na identyfikacji z bóstwem, a modlitwa z aniołami polega na proszeniu o wsparcie
 • medytacja z bóstwami wymaga specjalnych instrukcji i tekstów zwanych Sadhanami, a modlitwa z aniołami może ale nie musi wymagać specjalnych instrukcji i tekstów zwanych modlitwami - ale może tak samo dobrze zrobiona w sposób intujcyjny
 • medytacja z bóstwami jest zaawansowaną formą modlitwy, a modlitwa z aniołami jest prostą formą modlitwy

Podsumowując

Medytacja z bóstwami i modlitwa z aniołami są dwiema formami modlitwy, które mają na celu nawiązanie kontaktu z istotami duchowymi i rozwój duchowy i osobisty. Medytacja z bóstwami jest formą medytacji tantrycznej, która polega na wizualizacji i identyfikacji z bóstwem reprezentującym aspekt energii i świadomości. Medytacja z bóstwami ma na celu uświadomienie sobie własnej natury bóstwa i połączenie się z nią. Modlitwa z aniołami jest formą modlitwy chrześcijańskiej, która polega na nawiązaniu kontaktu z aniołem służącym Bogu. Modlitwa z aniołami ma na celu uzyskanie jego pomocy, rady, ochrony lub uzdrowienia.

Tantryczna medytacja z bóstwami i modlitwa z aniołami mają pewne podobieństwa i różnice, które należy znać i szanować. Obie formy modlitwy mogą być korzystne dla praktykującego, jeśli są wykonywane z odpowiednią wiedzą i intencją.

Czytaj również o korzyściach medytacji w artykule który opisuje 5 korzyści z medytacji.

Sergio

Brak głosów
Please wait...

NIe ma jeszcze komentarzy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *