Tag Archives: rhonda byrne

How did Tantra become our life path?

The Secret About 8 years ago we received the book The Secret by Rhonda Byrne as a gift. This book and the movie totally changed our lives and gave rise (...) different masters.   Dlaczego Tantra stała się naszą ścieżką życiową? Sekret Ok 8 lat temu otrzymaliśmy książkę Sekret by Rhonda Byrne w prezencie. Ta książka i film całkowicie zmieniły nasze życie i dały początek wielu wydarzeniom (...)
Read More