Tag Archives: uwalnianie traumy

Uwalnianie traumy: różnorodne metody i korzyści masażu tantrycznego

Rozumienie traumy i jej skutków

Trauma, będąca wynikiem intensywnych, często negatywnych doświadczeń, może prowadzić do długotrwałych skutków psychicznych i emocjonalnych. Uwalnianie traumy to proces, który wymaga czasu, cierpliwości i odpowiedniego podejścia terapeutycznego, aby umożliwić osobom dotkniętym traumą powrót do pełni zdrowia psychicznego. Często za pomocą terapii psychosensorycznych, czas leczenia traumy jest znacznie krótszy.

Terapie psychosensoryczne

Jedną z metod leczenia traumy są terapie psychosensoryczne, które wykorzystują zmysły do łagodzenia i przetwarzania przeżyć traumatycznych. Techniki te, takie jak terapia traumy Havening Techniques i EMDR, koncentrują się na zmianie sposobu, w jaki mózg przetwarza wspomnienia traumatyczne, pomagając w ich uwalnianiu.

Psychoterapia i farmakoterapia

Psychoterapia, zarówno indywidualna, jak i grupowa, jest kolejną skuteczną metodą leczenia traumy. Dostarcza ona bezpiecznej przestrzeni do wyrażania i przetwarzania emocji. W niektórych przypadkach, szczególnie gdy trauma jest głęboko zakorzeniona, farmakoterapia może być nieunikniona i pomocna, szczególnie w stabilizacji nastroju i łagodzeniu objawów.

Havening Techniques® w terapii traumy

Havening Techniques®, czyli techniki oparte na dotyku i wizualizacji, są nową metodą w terapii traumy. Skupiają się na “kodowaniu” doświadczeń traumatycznych w mózgu i ich modyfikacji. Poprzez delikatne dotykanie ramion, twarzy i dłoni, Havening pomaga w zmniejszeniu stresu i lęku związanego z traumą.

Rola masażu tantrycznego w uwalnianiu traumy

Masaż tantryczny, często niedoceniany w kontekście terapii traumy, może przynieść wiele korzyści. Jako technika głębokiego relaksu i uważności, masaż ten pomaga w uwalnianiu napięć cielesnych i emocjonalnych, które często towarzyszą traumie. Poprzez promowanie połączenia między ciałem (masaż może zawiera masaż joni, ale nie jest to konieczne) a umysłem, masaż tantryczny może stanowić cenne wsparcie w procesie leczenia traumy.

Holistyczne podejście do uwalniania traumy

Uwalnianie traumy wymaga holistycznego podejścia, które uwzględnia różnorodność metod i terapii. Od terapii psychosensorycznych, przez psychoterapię i farmakoterapię, po innowacyjne techniki Havening i masaż tantryczny – kluczem jest znalezienie odpowiedniej kombinacji, która będzie najlepiej odpowiadać na potrzeby osoby doświadczającej traumy.

Uwalnianie traumy – jak uwolnić się od przykrych przeżyć i ich skutków?

Uwalnianie traumy
(...) Nawet nieuświadomione przykre przeżycia mogą dawać objawy w postaci złego samopoczucia psychicznego czy fizycznego. Nie- uwalnianie traumy przeszkadzają w różnych obszarach życia prywatnego i zawodowego. Pacjenci często szukają przyczyn swojego stanu wśród (...) uwięzioną w ciele i jak uwolnić się od jej negatywnych skutków? Co więc z tym uwalnianie m traum? Jak trauma fizycznie koduje się w naszym ciele? Przykre przeżycia i trudne emocje wpływają nie (...) jednej osoby, to samo identyczne wydarzenie dla drugiej osoby może nie być traumą. Warunkami fizycznego zakodowania traumy w naszym mózgu jest jego podatność, wrażliwość na negatywny odbiór wydarzeń, wystąpienie takiego zdarzenia, jego (...) – mimo braku sytuacji mogącej powodować taką odpowiedź. Trauma i jej manifestacja w postaci objawów Objawy zakodowanej traumy mogą być odległe w czasie, a więc źródła dolegliwości trzeba szukać w bliższej lub dalszej przeszłości pacjenta. Szczególnie dotyczy to nieuświadomionych traum. Objawy przeżytej traumy to przede wszystkim reakcje organizmu podobne do tych, jakie zachodzą w odpowiedzi na występujące zagrożenie. (...) choroby, a także łatwiejsze powstawanie nowych traum. Z punktu widzenia duchowości można stwierdzić, że przeżycie traumy zaburza pole energetyczne danej osoby oraz przepływ energii w jej organizmie. Często ma to odzwierciedlenie (...) ale na cały nasz organizm i codzienne funkcjonowanie. Jak wyleczyć/uwolnić traumę i pozbyć się jej skutków? Terapia traumy powinna być indywidualnie dobrana do pacjenta, jego doświadczeń i objawów. Istnieje wiele skutecznych sposobów walki z traumą zakodowaną w ciele i na uwalnianie traumy . Klasycznym podejściem jest terapia poznawczo-behawioralna - choć terapia CBT jest uznawana za "lecząca" to (...) w różnych sytuacjach, ale już ona nie przeszkadza tak jak kiedyś. Jeśli mówimy o prawdziwym uwalnianiu traumy , to trzeba działać konkretnie na ścieżki neuronowe i na konkretne receptory jonotropowe odpowiedzialne za (...) (Tension and Trauma Releasing Exercises). Każde z tych podejść korzysta z różnych metod pozbywania się traumy i jej skutków. Czasem wymagane jest także wsparcie farmakologiczne. Metodami wspierającymi leczenie
Czytaj więcej

BBTR© – Biodynamiczny Oddech i Uwalnianie Traumy

BBTR
BioDynamiczny Oddech© BBTR opiera się na nowym podejściu do uwalniania traumy . To jest głęboki i rewolucyjny system terapii i pracy z ciałem, który integruje głęboko (...) elementach terapii zorientowanej na ciało Wilhelma Reicha, w połączeniu z łagodnymi, delikatnymi technikami Pracy z Uwalnianiem Traumy Petera Levine'a. BBTR BioDynamiczny Oddech i Uwalnianie Traumy © został rozwinięty przez Gitena Tonkova w wyniku ponad 20 lat badań, eksploracji i pracy (...)
Czytaj więcej