Radionika – jak przebiega proces uzdrawiania? Jak uzdrawiać

Jak uzdrawiać - Centrala radiobiologiczna

Radionika to zdalna metoda diagnostyczno-terapeutyczna oparta na zasadach radiestezji, wykorzystująca koncepcję pola elektromagnetycznego charakterystycznego dla człowieka. Jeden z ojców radioniki, Abrams, uważał, że radionika to dziedzina stricte związana z elektrycznością, jednak współcześnie widzimy w niej sporo ezoteryki.


Kim jest praktyk radioniki?

Obecnie praktycy radioniki to najczęściej osoby związane z medycyną (uwaga, osoby związane z medycyną to szeroka grupa ludzi, nie tylko lekarze - choć o dziwo, jak się chodzi na szkolenia z naturopatii, radiestezji, bioenergoterapii, to rzadko kiedy wśród uczestników brakuje lekarzy) i uzdrawianiem ludzi, urządzenia radioniczne można więc znaleźć m.in. u specjalistów medycyny alternatywnej. Eksperci radioniki mówią, że praktyk radioniki to osoba posiadająca zarówno wiedzę medyczną, jak i umiejętności wykraczające poza dziedzinę powszechnie pojmowanej nauki.


W jaki sposób następuje uzdrawianie w podejściu radioniki?

W przypadku radioniki proces diagnozy i uzdrawiania może zachodzić w czasie fizycznego spotkania z pacjentem, jednak jest możliwy również na odległość, bez bezpośredniego udziału pacjenta, jedynie poprzez próbkę zwaną „świadkiem” (ang. witness). W ten sposób możliwe jest przekazanie pacjentowi czynnika leczniczego (ang. remedy).

Co może być radionicznym czynnikiem leczniczym?

Czynnikiem leczniczym w radionice może być lek homeopatyczny, wskaźnik radioniczny (ang. rate) na wzór tych zaproponowanych przez Drown, a także każdy inny czynnik energetyczny lub wzór wibracyjny, który można przedstawić jako sygnaturę radioniczną.

Taki współczynnik radioniczny może wskazywać na praktycznie wszystko – przykładowym systemem klasyfikacji wskaźników radionicznych jest stale rozwijany system Malcolma Rae, który obejmuje około 24000 wskaźników w postaci kart proporcji. Zawiera on nie tylko leki homeopatyczne, ale też inne substancje chemiczne, system akupunktury meridianów, funkcje narządów ludzkich, koncepcje ajurwedyjskie i inne pochodzące z filozofii wschodniej.

Istnieją różne klasyfikacje wskaźników, mogą być one odmienne dla różnych urządzeń, a nawet dla konkretnego praktyka. Niektórzy uważają, że wskaźniki odwzorowują konkretne częstotliwości energetyczne, jednak bardziej uznane podejście mówi o tym, że są one jedynie „kodami dostępu” do grup wzorców informacji o energii, które same w sobie są złożonymi częstotliwościami rezonującymi z subtelnymi polami energetycznymi określonych tkanek, narządów lub patologii (Scofield, 2008).

Radionika wydaje się być wciąż otwartą koncepcją niemającą konkretnych limitów – każdą charakterystykę energetyczną każdego przedmiotu czy cechy można przedstawić jako wskaźnik radioniczny i wykorzystać do uzdrawiania.
Istnieją nawet wskaźniki przeznaczone do aktywowania u pacjenta działań takich, jak uwalnianie winy czy strachu, ułatwianie zmian, polepszanie związków, pobudzenie intuicji czy powrót do porządku duchowego.

Jak wybierany jest czynnik leczniczy?

Czynnik leczniczy odpowiedni dla pacjenta wybierany jest najczęściej przy pomocy pobranej od niego próbki (krwi, włosa, paznokci). Na tej podstawie przeprowadza się proces diagnostyczny i dobiera odpowiednią energię leczącą przy użyciu urządzenia radionicznego i wahadełka. Stan pacjenta porównywany jest ze stanem, który mógłby być określony jako idealny, w pełni harmoniczny, lub też badane są różne substancje, które mogłyby mieć pozytywny wpływ na pacjenta, w celu wybrania najlepszej z nich.

W bardziej zaawansowanych analizach radionicznych można użyć specjalnego oprogramowania, bazy danych częstotliwości i wahadełka, by przeanalizować czakry pacjenta i ich aktywność. Jeśli analiza wykaże nadaktywność lub niedostateczne działanie danego miejsca w ciele lub czakry, możliwe jest zbalansowanie ich aktywności. Następuje to poprzez przekazanie odpowiednich częstotliwości pacjentowi lub jego „świadkowi” lub poprzez stworzenie czynnika leczniczego charakterystycznego dla dolegliwości pacjenta. Czyni się to poprzez przekazanie leczniczych częstotliwości próbce wody.

Uzdrowiciel w czasie procesu radionicznego używa nie tylko urządzenia, ale też przeprowadza szczegółowy wywiad z pacjentem, bada go, używa kart odpowiadających poszczególnym lokalizacjom w ciele oraz wahadełka lub różdżki. Jeśli dany organ wykazuje mniejszą aktywność, możliwe jest przekazanie pacjentowi odpowiedniego wskaźnika balansu – częstotliwości leczniczej odpowiedniej dla tego narządu, która spowodować ma jego powrót do prawidłowego działania.

Jak uzdrawiająca energia jest przekazywana pacjentowi?

Próbka od osoby chorej zapewnia połączenie z jego polem energetycznym, natomiast wprowadzenie czynnika leczniczego w to pole powoduje swego rodzaju połączenie, rezonans, zmianę energii pacjenta, co może skutkować ustąpieniem objawów (Franks, 2000).

Radionika jest niejako środkiem przesyłania informacji, który informuje organizm o tym, czego potrzebuje, by doprowadzić się do stanu harmonii i równowagi. Zarówno instrumenty radioniczne, jak i wskaźniki, same w sobie nie posiadają mocy sprawczej – do ich „aktywowania” potrzebny jest umysł operatora.

To właśnie dlatego istnieje pewna dowolność w wyborze wskaźników – są one jedynie wskazówką dla radionika, punktem styku pomiędzy fizycznym i eterycznym poziomem materii, wartością pomagającą operatorowi skupić się na konkretnym schorzeniu czy narządzie - czytaj o uzdrawianiu radioniką. Taka koncentracja pozwala radionikowi na właściwe skupienie intencji i tym samym przekazanie leczniczej energii do pacjenta (Scofield, 2008). Możliwe jest również stworzenie „leku” (tak nazywają radionicy, ale nie nie jest to lekiem w znaczeniu medycznym! oraz nie należy przyjmować "leki" zamiast leków) specyficznego dla schorzenia pacjenta poprzez „nadrukowanie” (ang. imprinting) właściwości danej substancji, leku homeopatycznego czy leczniczej częstotliwości na próbkę czystej wody lub na inny materiał. Do tego procesu używa się urządzenia radionicznego i środków elektromagnetycznych. Cały proces również zależy od zdolności (intencji) operatora i jest opisany szerzej w następnym artykule.

Czy uzdrawianie metodami radionicznymi jest skuteczne?

Jak uzdrawiać? Nie każdy reaguje dobrze na leczenie radioniczne. Udowodniono, że pozytywne wyniki uzyskuje się w przypadku zwierząt i roślin. Jeśli chodzi o ludzi, do osiągnięcia sukcesu konieczne jest kilka warunków. Przede wszystkim jest to otwartość umysłu pacjenta, ale także gotowość organizmu na wyleczenie i zaakceptowanie leczniczej energii.

Czasem choroba może być środkiem zastępczym, przez który ciało radzi sobie z traumą lub innymi problemami natury psychicznej, lub też fizycznej. Leczenie może być mniej skuteczne również u osób sceptycznych czy wrogo nastawionych do radioniki, jednak i oni mogą ulec poprawie. Ważne jest to, by znaleźć naturopaty, który zna się na radionice lub na uzdrawianiu falami, z którym pacjent będzie „nadawał na tych samych falach”, co pozwoli na uzyskanie najlepszych efektów leczenia. Ostatecznie radionik jednak jedynie stymuluje naturalną zdolność organizmu do leczenia, przekazuje intencję uleczenia i energię konieczną do uzyskania na nowo harmonii (Scofield, 2008).

W przypadku traum, bardzo szybką i skuteczną metodą to Terapia Technikami Havening.

Radionika a nauka, jak uzdrawiać

Radionika to metoda należąca do grupy terapii medycyny alternatywnej, z których część ma udowodnioną naukową skuteczność, część jednak jej nie posiada. Radionika nie jest metodą o dowiedzionej skuteczności, jednak przeprowadzonych badań było niewiele i nie wynikały z nich żadne negatywne skutki dla organizmu.

Ponadto jest to dziedzina, do której należy podejść z umysłem otwartym na koncepcje nie tylko naukowe, ale też bardziej duchowe – w radionice dużą rolę odgrywa umysł, świadomość operatora, a wiele z koncepcji radioniki zostało wyjaśnionych częściowo na podstawie filozofii Wschodu. Co ciekawe, wiele z podobnych teorii znalazło wraz z rozwojem medycyny i nauki swoje uzasadnienie teoretyczne, np. wiemy obecnie, że umiejscowienie czakr odpowiada lokalizacji najważniejszych narządów dokrewnych mających wpływ na cały nasz organizm.

Kto wie, być może i skuteczność radioniki znajdzie z czasem i wraz z rozwojem technologicznym swoje uzasadnienie naukowe? Wiemy w końcu, że organizm człowieka działa na bazie energii – już na poziomie komórkowym mamy mitochondria, które są centrami energetycznymi komórki, energia wytwarzana jest w procesach biochemicznych zachodzących w ciele, pozyskiwana z pożywienia, zużywana na ruch struktur organizmu. Nawet nasze myśli, wspomnienia, reakcje – wszystko to jest oparte na procesach energetycznych zachodzących pomiędzy neuronami w mózgu. Skąd pochodzi i czym jest ta energia? Na to pytanie współczesna medycyna nie zna odpowiedzi, chociaż próbowano wytłumaczyć powyższe poprzez użycie teorii mechaniki kwantowej, jednak z powodu złożoności systemu organizmu ludzkiego ciężko jest te teorie zobrazować w praktyce (Scofield, 2008).

Czy radionika działa i czy jest bezpieczna?

Skoro działanie leków na mózg czy narządy wewnętrzne organizmu opiera się głównie na wszelakich procesach biochemicznych, których bazą jest energia wytwarzana i przekazywana wewnątrz struktury ciała – można spekulować, że można by odwzorować to działanie przy użyciu samej energii opartej na charakterystyce tego leku.

Ponadto udowodnione jest, że pozytywne nastawienie i dobry stan psychiki wpływają korzystnie na leczenie różnych chorób. Świadczy to o dużym ładunku siły sprawczej ludzkich myśli, a więc i energii. Każdy z nas posiada w sobie leczniczą energię, jednak nie zawsze potrafimy z niej korzystać. Radionika to sposób na to, by odpowiednio wzmocnić i nakierować tę energię przy pomocy doświadczonej osoby.

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo stosowania radioniki to warto podkreślić, że mimo bezpieczeństwa techniki, nie powinna ona nigdy być jedyną ścieżką diagnostyczno-terapeutyczną. Radionika, jak i inne metody medycyny alternatywnej, powinny stanowić najwyżej uzupełnienie konwencjonalnych badań i terapii lub drogę obieraną wtedy, gdy medycyna tradycyjna nie może nam już nic więcej zaoferować.

Bibliografia:

https://www.radionica.it/

https://www.radionicacallegari.com/

Franks N., 2000. Reflections on the Ether and some notes on the Convergence between Homeopathy and Radionics. Radionic Journal, 46 (2): 4-21

Scofield T., 2008. The Radionic Principle: Mind over Matter

Brak głosów
Please wait...

NIe ma jeszcze komentarzy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *