Co uzdrawia radionika – czy jej stosowanie ma sens?

Co uzdrawia radionika

Radionika to metoda służąca zarówno do diagnostyki, jak i terapii różnych dolegliwości – psychicznych, duchowych oraz cielesnych. Według praktyków radioniki choroby czy złe samopoczucie manifestują się w zaburzeniach pola elektromagnetycznego ciała i energii człowieka, co jest możliwe do wykrycia przez metody radioniki wraz z dokładną lokalizacją nieprawidłowości w ciele. Co uzdrawia radionika? Praktycy uważają, że potrafią także złagodzić takie schorzenia.

W jakich przypadkach warto poddać się uzdrawianiu metodą radioniczną? Jakie jest podejście nauki do tej metody?

Współczesna radionika  - założenia

Radionika dzięki postępowi technologicznemu mogła rozwinąć się pod względem urządzeń, które stały się cyfrowe i skomputeryzowane, jednak jej założenia pozostały te same. Obecna radionika opiera się na zdolnościach operatora do wykrywania promieniowania danej osoby, zwanego także aurą, która to zdolność jest wzmacniana przez specjalne urządzenia, różdżki czy wahadełka.

Współcześni praktycy uznają urządzenia radioniczne Abramsa i jego następców za mało użyteczne bez odpowiednich umiejętności. Zdolności te są potrzebne, by zauważyć określoną energię, a tym samym – zaburzenia pola elektromagnetycznego czy zmianę częstotliwości promieniowania, które powodują choroby poprzez nieprawidłowe działanie organizmu. Przyrząd radioniczny jedynie pomaga operatorowi skupić się na określonej częstotliwości, dzięki czemu możliwa jest szeroka analiza pola energetycznego i intencjonalne przesłanie zmiany danej częstotliwości do kogokolwiek, niezależnie od czasu czy przestrzeni.

Urządzenie jedynie ułatwia to działanie, łączy świadomość operatora z komputerem i przyśpiesza cały proces, chociaż przy odpowiednich zdolnościach i skupieniu mogłoby to być możliwe i bez niego. Instrument, jaki jest wykorzystywany w praktyce radioniki, może się różnić w zależności od preferencji i zdolności operatora. Wiele urządzeń radionicznych stosuje komputerową analizę parametrów elektrycznych ciała pacjenta i automatyczny przesył leczniczej energii, jednak niektóre nie wykorzystują do swojego działania nawet prądu, wymagają większego udziału umysłu operatora i ręcznego programowania.

Kiedy stosuje się radionikę? Co uzdrawia radionika?

Radionika może być przydatna szczególnie w przypadku trudnych do zdiagnozowania zaburzeń, np. rozległych bóli czy dolegliwości o charakterze idiopatycznym, w których to przypadkach ciężko jest wskazać jednoznacznie przyczynę zaburzeń. Choroby rzekomo powodują zaburzenie pola elektromagnetycznego ciała człowieka, a taka zmiana energii jest możliwa do wykrycia przez metody radioniki. Radionika może służyć także do łagodzenia zdiagnozowanych zaburzeń. Do tego celu używa się różnych metod, np. wahadełka lub leczenia na odległość - uzdrawiania przez intencje, poprzez myślenie o danej osobie i pracę z jej polem energetycznym. Przykładowe schorzenia, w których możliwe jest stosowanie radioniki, wymienione przez American Cancer Society (Russell i Rovere, 2009):

 • wrzody,
 • bóle głowy,
 • oparzenia,
 • chroniczny ból,
 • choroby nerwów, urazy rdzenia kręgowego,
 • cukrzyca,
 • infekcje dziąseł,
 • astma,
 • zapalenie oskrzeli,
 • zapalenie stawów,
 • porażenie mózgowe,
 • choroby serca
 • pochwica (choć do pochwicy bardziej zalecany jest masaż tantryczny)

Jeżeli jest podejrzenie, że dana dolegliwość somatyczna lub zaburzenie emocjonalne jest następstwem traumy, to warto się interesować Technikami Havening, aby zmniejszyć lub usuwać objawy spowodowane przez traumę. Więcej informacji na stronie Terapii Havening

Radionika może być używana także do określania przydatności danych farmaceutyków i ich dawkowania, a nawet do pomiaru ciśnienia krwi bez użycia aparatury (Kiszkowski i Szydłowski, 1999). W procesie diagnostyki zawsze należy dokładnie zbadać przyczyny dolegliwości – być może interwencja radioniczna nie będzie potrzebna, jeśli przyczyną problemów są łatwe do rozwiązania niedobory niektórych witamin czy minerałów, niewłaściwa dieta itp. Nigdy nie należy też rezygnować z konwencjonalnego leczenia na rzecz uzdrawiania radionicznego – może działać ono co najwyżej wspomagająco.

Uzdrawianie radioniczne - intelekt czy duchowość?

W praktyce radioniki bardzo ważne jest to, by łączyć w swoim podejściu koncepcje ezoteryczne i duchowe oraz podejście naukowe, dzięki któremu leczenie może być skuteczne. Z czysto naukowego punktu widzenia można, upraszczając, zobrazować to tak – radiesteta używa w procesie leczenia obu półkuli swojego mózgu, prawej i lewej, odpowiedzialnych odpowiednio za intelekt oraz intuicję.

Początkowo, badając pacjenta i przeprowadzając z nim wywiad, praktyk powinien kierować się zdrowym rozsądkiem i swoją wiedzą, formułując odpowiednie wnioski i pytania istotne dla zrozumienia problemu klienta. Następnie przy uzyskiwaniu odpowiedzi na te pytania oraz właściwej diagnozy i sposobu łagodzenia dolegliwości, przy użyciu narzędzi takich jak wahadełko, należy poniekąd zawiesić procesy intelektualne, aby aktywować działanie wyższej intuicji. Rozsądek może zaburzać ten proces poprzez podsuwanie określonych oczekiwań, tak więc operator musi mieć zdolność do otwarcia, oczyszczenia umysłu.

Znaczenie intencjonalności w radionice

Co uzdrawia radionika? W uzdrawianiu radionicznym ogromne znaczenie ma intencja praktyka – jego wola uzdrawiania zapewnia podstawową energię używaną do tego procesu, a instrumenty radioniczne oraz urządzenia takie, jak wahadełko, pomagają w jej wzmocnieniu i zogniskowaniu na problemie pacjenta (Franks, 2000). Ale uwaga - intencja jest ważna, kluczowa, ale sama intencja bez wiedzy, bez zasobów, bez umiejętności czytania informacji z biopola jest niewystarczająca. W związku z tym urządzenia te nie mogą działać bez skupienia i uzdrawiającej mocy operatora – bez jego intencji.

Profesor William Tiller w 2004 przeprowadził eksperyment nad IIED – urządzeniami z „nadrukiem” intencyjnym (ang. Intention Imprinted Electrical Device). Część takich urządzeń zostało nadrukowanych (imprintowanych) określoną intencją przez osoby doświadczone w zakresie medytacji, druga część stanowiła próbę kontrolną. Następnie urządzenia były przetransportowane na odległość kilku tysięcy kilometrów, by zostać poddane docelowym eksperymentom w laboratorium. Intencjami było: zwiększenie pH wody, zmiana metabolizmu muszki owocowej oraz zwiększenie aktywności in vitro enzymu wątrobowego fosfatazy alkalicznej. Wyniki były piorunujące i potwierdziły, że to właśnie intencja uzdrowiciela czy operatora oraz jego rezonans z danym układem odgrywają kluczową rolę w zmianie fizycznych właściwości systemu. Można to odnieść do tworzenia amuletów czy talizmanów, gdzie intencja i wiara danej osoby są przenoszone do przedmiotu i stymulują potencjał tej osoby. Wymieniony wyżej eksperyment nie został powtórzony przez każdego z badanych, co może świadczyć o różnych poziomach intencji u tych osób i różnej zdolności do jej przekazywania (Tiller i in. 2004).

Radionika – nauka czy magia?

Jak i co uzdrawia radionika? Zdaniem Tensleya, radionika operuje na procesach wymiany energii mających miejsce na poziomie poza fizycznym, stanowi połączenie z wyższymi poziomami rzeczywistości i świadomości (Scofield, 2008). „Radionika – nauka czy magia?” – dokładnie tak tytuł miała książka Davida Tensleya.

Radionika nie jest uznaną metodą naukową czy medyczną. W dziedzinie tej istnieje wiele koncepcji, które kłócą się ze współczesnym pojmowaniem nauki czy fizyki, np. leczenie na odległość. Być może nauka nie jest jeszcze dostatecznie zaawansowana, by wytłumaczyć i jednoznacznie uzasadnić działania leczenia metodami radioniki. Praktycy i pacjenci jednak poświadczają skuteczność tej techniki. Jak już wspomniano, nie należy jednak rezygnować z konwencjonalnego leczenia na rzecz niepotwierdzonych naukowo korzyści płynących z radioniki.

Bibliografia:

https://www.radionica.it/

https://www.spooky2-mall.com/

https://www.radionicacallegari.com/

Franks N., 2000. Reflections on the Ether and some notes on the Convergence between Homeopathy and Radionics. Radionic Journal, 46 (2): 4-21

Kiszkowski P., Szydłowski H., 1999. Radiestezja a nauka, Wiedza i Życie, 2/1999

Russell J., Rovere A., 2009. Electromagnetic therapy. American Cancer Society Complete Guide to Complementary & Alternative Cancer Therapies (2nd ed.). Atlanta, GA: American Cancer Society.

Scofield T., 2008. The Radionic Principle: Mind over Matter

Tiller W. A., Dibble W. E., Nunley R., Shealy C.N., 2004. Towards general experimentation and discovery in “conditioned” laboratory spaces. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 10:145-157,301-306

Brak głosów
Please wait...

NIe ma jeszcze komentarzy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *