Czym jest masaż tantra? Poznaj jak wygląda masaż tantryczny i tajniki i tego masażu

Jak wygląda masaż tantryczny?

Na czym polega masaż tantryczny?

Masaż tantryczny, choć w dzisiejszym świecie często otoczony aurą tajemniczości i nieporozumień, stanowi - jeśli dobrze wykonany - w istocie głęboko uzdrawiającą praktykę. Początki tej techniki sięgają kilkadziesiąt lat wstecz i nie są ściśle powiązane z filozofią tantry, która wywodzi się z regionów dawnych Indii i Tybetu. Niestety masaż tantryczny dzięki jego nazwie jest skojarzony z Tantrą, ale masaż tantryczny, jak już napisałem w wielu artykułach i w książce o tantrze i energii, nie ma nic wspólnego z Tantrą. Tantra z kolei, często błędnie kojarzona wyłącznie z seksem, w rzeczywistości obejmuje szerokie spektrum praktyk duchowych i medytacyjnych, mających na celu połączenie ciała, umysłu i ducha w drodze do głębszego samopoznania i harmonii dzięki minimalizowaniu przywiązania. A więc na czym polega masaż tantryczny? Czy masaż tantryczny to masaż erotyczny? Co dzieje się w trakcie masażu?

Masaż tantryczny, adaptując dawne nauki, wiedzę medyczną, psychologiczną i psychotraumatologiczną, staje się formą terapii ciała i umysłu, która w unikalny sposób łączy techniki masażu z elementami psychologii i duchowości. Jego głównym celem nie jest dostarczenie przyjemności sensorycznej, ale raczej stworzenie przestrzeni dla głębokiego uzdrowienia i emocjonalnego uwolnienia. Poprzez delikatne i świadome dotykanie różnych części ciała, w połączeniu z pracą nad emocjami i intencją, masaż tantryczny umożliwia uwolnienie zablokowanych emocji i napięć, co przekłada się na poprawę ogólnego stanu zdrowia psychicznego i fizycznego.

Niezwykle istotne w tej praktyce jest stworzenie bezpiecznej, wspierającej atmosfery, w której osoba masowana może czuć się komfortowo, pozwalając na pełne zaangażowanie w proces terapeutyczny. Masaż tantryczny, oprócz aspektów fizycznych, kładzie duży nacisk na wymiar energetyczny i emocjonalny, uznając, że nasze ciało jest zbiornikiem nie tylko fizycznych, ale również emocjonalnych i energetycznych doświadczeń.

W kontekście medycznym i psychologicznym, masaż tantryczny jest coraz częściej rozpoznawany jako skuteczna metoda wsparcia w leczeniu różnego rodzaju dolegliwości, takich jak stres, lęk, a także problemów związanych z seksualnością i bliskością, w tym wsparcie w leczeniu pochwicy oraz traum. Jest to terapia (masaż który my wykonujemy ma znamiona terapeutyczne), która w holistyczny sposób podchodzi do człowieka, rozumiejąc go jako integralną całość ciała, umysłu i ducha.

Niniejszy artykuł ma na celu zaprezentować przebieg masażu tantrycznego, kładąc szczególny nacisk na jego korzyści zdrowotne, terapeutyczne oraz duchowe, jednocześnie odkładając na bok często błędne i uproszczone stereotypy, które narosły wokół tej praktyki. Postaram się odpowiedzieć na pytanie jak wygląda masaż tantryczny.

Fazy i przebieg masażu tantrycznego

Rozmowa wstępna: budowanie fundamentu

Każda sesja masażu tantrycznego rozpoczyna się od rozmowy wstępnej trwającej około godziny. Ten czas jest niezbędny do nawiązania zaufania i zrozumienia między masującym a adeptem, co jest kluczowe dla sukcesu całej sesji. Masaż tantryczny, z natury intymny i głęboko osobisty, wymaga bezpiecznego środowiska, w którym adept może swobodnie wyrazić swoje potrzeby, oczekiwania, a także obawy. Poczas rozmowy wstępnej osoba masowana dowie się między innymi jak wygląda masaż tantryczny.

W trakcie tej rozmowy, masażysta wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu psychologii i duchowości, aby lepiej zrozumieć klienta. Zadawane są pytania dotyczące aktualnego stanu emocjonalnego, doświadczeń życiowych, a także celów, jakie klient chce osiągnąć poprzez masaż. Jest to również czas, aby omówić wszelkie indywidualne potrzeby, które mogą wpłynąć na przebieg sesji.

Rozmowa wstępna daje masażystom szansę na wyjaśnienie procesu masażu, jego celów i potencjalnych korzyści, co pomaga rozwiać wszelkie wątpliwości i buduje poczucie bezpieczeństwa. Masażysta może również poruszyć kwestię granic i sposobów komunikacji podczas masażu, co jest szczególnie ważne w kontekście masażu tantrycznego. Osoby masowane są zachęcane do wyrażania swoich uczuć i reakcji w trakcie masażu, co pomaga w tworzeniu doświadczenia bardziej spersonalizowanego i skutecznego.

Ponadto, rozmowa ta pozwala adeptowi na ugruntowanie intencji związanej z masażem. Masaż tantryczny, będąc nie tylko formą relaksacji, ale także narzędziem terapeutycznym, wymaga jasnego zrozumienia celów i oczekiwań. Masażysta może pomóc klientowi wyrazić i skonkretyzować jego intencje, co jest istotne dla osiągnięcia głębszego uzdrowienia i samopoznania.

Kluczem do sukcesu rozmowy wstępnej jest otwarta i szanująca komunikacja. Masażysta powinien być wrażliwy na słowa klienta, jednocześnie zachowując profesjonalizm i empatię. To czas, aby klient poczuł, że jest słuchany, zrozumiany i szanowany, co stanowi fundament dla efektywnego i transformacyjnego masażu tantrycznego.

Przygotowanie i medytacja z intencją: otwarcie na doświadczenie i ukierunkowanie energii

Przygotowanie: Czas na Otwarcie

Po zakończeniu rozmowy wstępnej, adepci zapisani na masaż tantra przechodzą do fazy przygotowania, która stanowi istotny etap w procesie masażu tantrycznego. Ten moment pozwala adeptom na mentalne i fizyczne przygotowanie się do głębszego doświadczenia masażu. Jest to czas, w którym można odłączyć się od codzienności i skupić na wewnętrznym doświadczeniu. Techniki relaksacyjne często stosowane w tej fazie pomagają w osiągnięciu stanu głębszego spokoju i otwartości. Mogą to być różnorodne praktyki, takie jak głębokie ćwiczenia oddechowe, lekkie rozciąganie, czy nawet krótkie medytacje. Celem jest uzyskanie stanu relaksacji, który pozwala na pełniejsze zaangażowanie w nadchodzący tantryczny masaż.

Medytacja z Intencją: na czym polega Wadżrajana w Praktyce

Przed rozpoczęciem właściwego masażu, adepci są zapraszani do uczestnictwa w medytacji z intencją, opartej na naukach Wadżrajana. Ta praktyka duchowa, zakorzeniona w buddyzmie, jest kluczowa dla skupienia uwagi i energii na celu masażu. W tej fazie, adepci, wspierani przez masażystę, formułują i ugruntowują swoje intencje, które będą kierować przebiegiem masażu. Medytacja z intencją obejmuje wizualizację, afirmacje oraz inne techniki mindfulness, które pomagają skoncentrować myśli i uczucia na osobistych celach i oczekiwaniach związanych z sesją.

Ta praktyka ma na celu nie tylko mentalne przygotowanie do masażu, ale również stworzenie głębszego połączenia z własnym wnętrzem oraz z intencją terapeutyczną masażu. Medytacja z intencją pomaga w uświadomieniu sobie, czego adept pragnie osiągnąć za pomocą sesji - czy to głębszego uzdrowienia emocjonalnego, relaksacji, czy duchowej transformacji. Przyjmując podejście holistyczne, łączy ona umysł, ciało i ducha w jedność, co jest niezbędne dla pełnego doświadczenia masażu tantrycznego.

Masaż tantryczny prawdziwy: jak wygląda masaż tantryczny?

Prawidłowo wykonany masaż tantryczny to praca, która wymaga głębokiego zrozumienia i szacunku dla ciała oraz energii seksualnej. Osoba leży nago bez ręcznika lub w bieliźnie. Masaż rozpoczyna się od tyłu ciała, co umożliwia stopniowe przyzwyczajenie się i kontakt z własnym ciałem - pogłębienie relacji z własnym nagim ciałem. Następnie przechodzi się do przodu, co jest kolejnym etapem masażu, pozwalającym na dalsze uwolnienie energii seksualnej i emocjonalnej.

Masaż miejsc intymnych, masaż yoni, masaż lingama

Ważnym aspektem pracy z dotykiem jest również masaż miejsc intymnych, w tym masaż yoni / lingama, który jest wykonywany z ogromną delikatnością i uwagą, choć czasem podczas mapowania joni, punkty marma joni są wrażliwe i za pomocą dotyku ma miejsce neurotorowanie, które reguluje ścieżki nocyceptorowe. Jest to moment, w którym energia seksualna jest szczególnie aktywna i może prowadzić do głębokich doświadczeń emocjonalnych i fizycznych, w tym mocnego śmiechu, płać, poczucie żalu i choć rzadkie, może się zdarzyć osiągnięcia orgazmu. Jednakże, cel masażu tantrycznego nie jest osiąganie orgazmu, ani przyjemność fizyczna, ale cyrkulacji energii żeńskiej, która z kolei doprowadzi do innych efektów, w tym do zbudowania świadomości ciała i jego energii, zwiększenie poczucie własnej wartości, zwiększenie zadowolenie z życia i ułatwianie relacji ze sobą i z innymi.

Zakończenie masażu - etapy

Masaż kończy się na rękach i głowie, co pozwala na integrację doświadczeń z całego ciała. To właśnie w tej fazie, adepci mogą doświadczyć pełnego uwolnienia energii seksualnej, co przekłada się na wzmożone doznania i głębszy kontakt ze swoim wnętrzem. Właśnie w tej fazie ma miejsce dokonanie połączenia ciała z umysłem - osoby właśnie w tej fazie odczuwają jak to co się uruchomiło właśnie podczas środkowej fazie masażu się właśnie domyka w całość.

Masaż tantryczny dla par jest również wspaniałą okazją do wzajemnego odkrywania i doświadczania głębokiej intymności. Poprzez wspólny masaż, pary mogą budować lepsze zrozumienie swoich potrzeb i pragnień, jednocześnie wzmacniając swoją więź emocjonalną i duchową.

Integracja sensoryczna i emocjonalna - proces przetwarzania

Już wiemy jak wygląda masaż tantryczny. Warto mieć na uwadze, że kolejne etapy są również częścią masażu. Po zakończeniu fizycznej części masażu tantrycznego, adepci wchodzą w etap integracji sensorycznej i emocjonalnej. Jest to kluczowy moment, w którym doświadczenia ciała i emocje wywołane przez masaż są przetwarzane i integrowane poprzez błogość.

W tym czasie, dobrane z wielką starannością instrumenty muzyczne odgrywają istotną rolę. Muzyka, będąca wsparciem dla układu nerwowego, pomaga regulować wszelkie zaburzenia wywołane intensywnością bodźców z masażu. Dźwięki są tak dobrane, aby wspierać proces integracji, przynosząc poczucie spokoju i harmonii, które są podstawą do tego, aby każda osoba odczuwała później po masażu bardzo korzystne efekty masażu tantrycznego oraz lepszej akceptacji własnego ciała.

Adept pozostaje w świątyni, gdzie gęsta, ale korzystna energia wciąż jest obecna, wspierając w krótkim czasie proces integracji. W tej przestrzeni, pełnej spokoju i ukojenia, adept ma szansę na pełne zanurzenie się w swoich odczuciach i emocjach. Jest to czas na refleksję i wewnętrzne przemyślenia, na przetwarzanie wszystkiego, co zostało wywołane w trakcie masażu.

Przebranie się - powrót do codzienności

Po zakończeniu integracji, adept ma czas na przebranie się i powrót do codziennego życia. Ten moment jest równie ważny jak cała sesja masażu, ponieważ pozwala na delikatne i stopniowe powracanie do rzeczywistości.

Adept otrzymuje dokładne instrukcje, jak stopniowo wyjść z głębokiego stanu relaksacji i integracji. Proces ten odbywa się bez pośpiechu, umożliwiając adeptom zachowanie spokoju i ugruntowanie doświadczeń z sesji. Jest to czas na odzyskanie równowagi, zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej, zanim opuszczą przestrzeń masażu.

Rozmowa domykająca: podsumowanie doświadczenia

Sesja masażu tantrycznego kończy się rozmową domykającą, która jest ważnym elementem całego procesu terapeutycznego. W tym czasie, masażysta i adept spotykają się, aby wspólnie podsumować przebieg sesji. Jest to moment, w którym obie strony dzielą się swoimi wrażeniami, refleksjami oraz omawiają wszelkie pytania i wątpliwości, które mogły pojawić się podczas lub po masażu.

Rozmowa ta daje adeptowi przestrzeń na wyrażenie swoich uczuć i doświadczeń związanych z masażem. Może to być czas na podzielenie się swoimi przemyśleniami na temat tego, jak masaż wpłynął na jego samopoczucie, emocje, a nawet duchowość. Masażysta, z kolei, dzieli się swoimi spostrzeżeniami, oferując wgląd w to, co zauważył podczas masażu oraz dając ewentualne wskazówki dotyczące dalszej pracy nad sobą.

Rozmowa domykająca jest również okazją do omówienia, jak adept może zintegrować doświadczenia z masażu w swoje codzienne życie. Masażysta może oferować porady dotyczące technik relaksacyjnych, medytacji czy innych praktyk, które pomogą w utrzymaniu stanu spokoju i harmonii osiągniętego podczas sesji.

Ponadto, jest to czas na omówienie wszelkich wątpliwości czy pytań, które mogą pojawić się po masażu. Masażysta odpowiada na pytania adepta, zapewniając wsparcie i jasność w kwestiach, które mogą wydawać się niejasne lub budzące niepewność.

Napisz do nas wiadomość poprzez formularz kontaktowy jeśli masz pytania. Czasem mogą pojawić się pytania związane z dotykiem i oddechem, czy techniki masażu tantrycznego obejmują miejsca intymne - czy ma miejsce stymulacja męskich lub kobiecych narządów płciowych, jakie są korzyści z masażu tantrycznego, czy masaż tantra pomaga z pochwicą,  czym masaż tantryczny różni od masażu erotycznego, itp.

Brak głosów
Please wait...

NIe ma jeszcze komentarzy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *