Tag Archives: rife

Terapia falami Rife’a – czy może być skuteczna?

terapia falami
Terapia falami Rife’a jest proponowana przy wspomaganiu leczenia różnorodnych chorób, a także regulacji prawidłowego działania organizmu. Wiele zwolenników Rife’a jest przekonanych o skuteczności metody, jednak tradycyjna medycyna uznaje terapię falami za element medycyny alternatywnej, niepotwierdzonej wiarygodnymi badaniami. Kto ma rację? Czy terapia falami Rife’a może być skuteczna? Poniżej przedstawiam obiektywne argumenty. Założenia terapii Rife’a Royal Rife poświęcił swoją karierę naukową, szczególnie lata 1930-1940, badaniu mikroorganizmów. Pierwszym krokiem była konstrukcja mikroskopu, w (...) najmniejsze patogeny, takie jak wirusy. Urządzenie to powstało przez ulepszenie istniejących mikroskopów na podstawie pomysłów Rife ’a. Mikroskopy osiągały powiększenia o rząd wielkości wyższe niż standardowe mikroskopy tamtych lat. Dzięki temu (...) – mniejsze formy bakterii czy innych nieprawidłowych komórek. Towarzyszyły one różnym chorobom, w tym nowotworom. Rife nazwał te patogeny „wirusami BX”. Dla każdej z form mikroorganizmu naukowiec odkrył charakterystyczne częstotliwości odpowiadające (...) wibracji, z jakimi dana komórka musi rezonować, by pozostawać spójna, zdrowa i żywa. Kolejnym krokiem Rife’a było wyliczenie częstotliwości odwrotnych, które w swojej terapii wykorzystywał do niszczenia patogenów. Opracowany przez badacza generator fal Rife’a emitował promieniowanie elektromagnetyczne o dokładnie tych częstotliwościach. Fale te były przekazywane do organizmu pacjenta, będąc obojętne dla zdrowych tkanek, a unicestwiając mikroorganizmy. Swoje badania Rife prowadził wraz z innymi znakomitymi naukowcami i lekarzami, osiągając rzekomo fenomenalne wyniki, jednak mimo tego (...)
Czytaj więcej

Royal Rife, wibracje organizmów żywych i terapia falami – odkrycia wynalazcy w służbie medycynie

Royal Rife fale mikroskop terapia
(...) dyskredytowanych. Przykładem jest choćby Kopernik, doceniony dopiero długo po swojej śmierci. Podobny los spotkał Royala Rife’a i jego terapia falami, z tym że większość jego pracy przepadła, a jego odkrycia do dziś traktowane są na równi z pseudonauką. Celem Rife’a było leczyć i temu poświęcał swoje życie naukowe. Jego największe odkrycia przejawiające się dziś pod nazwami terapii częstotliwościowej, fal Rife’a, a także biorezonans – czy to działa? Nauka jest sceptyczna, jednak wielu uważa inaczej. Royal Rife i jego największe odkrycia Royal Rife zaczynał swoją karierę nie jako naukowiec, a pracownik firmy zajmującej się budową mikroskopów. Interesował się (...) się ukończone studia bakteriologiczne na John Hopkins University, i badania nad pasożytami. Właściwą pracę badawczą Rife zaczął jednak wraz z wynalezieniem przez niego mikroskopu – a raczej ulepszeniem już istniejących konstrukcji. Rife bowiem dzięki swoim modyfikacjom zdołał uzyskać ogromne na tamte czasy powiększenia, dorównujące obecnym mikroskopom elektronowym. (...) różnym chorobom, zmieniając swoją formę w zależności od środowiska, w jakim były obserwowane. Organizmy te Rife nazwał „wirusami”, mimo że – w przeciwieństwie do tradycyjnie pojmowanych wirusów – były one żywymi komórkami przeprowadzającymi różnorodne przemiany. Co ciekawe, taki patogen Rife zaobserwował również w wielu tkankach pobranych od pacjentów chorych na kilka rodzajów nowotworów. Rife nazwał go wirusem BX. Mikroorganizm ten został zaobserwowany na bardziej zaawansowanych sprzętach lata później przez (...)
Czytaj więcej