Naturopata Warszawa: wszechstronność w zgodzie z naturą

Naturopata Warszawa

Profesjonalna Rola Naturopaty

Według aktualnych informacji rządowych, naturopata to specjalista posiadający szczegółowe kwalifikacje i umiejętności, które pozwalają na wykonywanie zawodu w sposób profesjonalny i etyczny. Na dziś, jako osoba, która zdała egzamin naturopaty w Izbie Rzemieślniczej, uzyskałem tytuł naturopaty czeladnika. Moja praktyka i kompetencje podlegają zatem regulacjom i opisom zawartym w oficjalnych dokumentach rządowych.

Oto opis zawodu Naturopaty ze strony rządowej

Synteza

Stosuje niekonwencjonalne naturalne metody terapii i leczenia takie jak: ziołolecznictwo, arteterapię, diety, akupunkturę, akupresurę, hydroterapię, irydologię, i inne w połączeniu z praktykami klasycznej medycyny;
udziela porad dotyczących higieny życia, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej;
poprawia jakość życia pacjentów i promuje zdrowy styl życia.

Zadania zawodowe

 • Nawiązywanie kontaktu z pacjentem w celu określenia rodzaju dolegliwości i celu wizyty;
 • określanie bilansu energii życiowej na podstawie badań np. tęczówki oka (irydologia);
 • układanie indywidualnego programu terapii;
 • udzielanie porad dotyczących zachowania odpowiedniej higieny życia, stosowania odpowiedniej diety i ćwiczeń fizycznych;
 • stosowanie określonej, wybranej metody terapii np. akupunktury, akupresury, aromatoterapii, arteterapii, koloroterapii i innych;
 • prowadzenie dokumentacji zabiegów;
 • prowadzenie warsztatów, treningów i zajęć grupowych z dziećmi i młodzieżą pobudzających kreatywność, świadomość wartości itp.;
 • przeprowadzanie konsultacji dla lekarzy medycyny oraz innych specjalistów medycyny niekonwencjonalnych;
 • prowadzenie działalności profilaktycznej;
 • promowanie zdrowego stylu życia w mediach;
 • doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności.

Dodatkowe zadania zawodowe

 • Prowadzenie zajęć i warsztatów terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z wykorzystaniem plastyki, muzyki, dramy, stymulowania zmysłów, bajkoterapii itp.;
 • kierowanie placówką terapii naturalnych;
 • kształcenie osób wykonujących inne zawody medyczne i paramedyczne;
 • udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;
 • prowadzenie prac badawczych w dziedzinie naturoterapii oraz publikowanie ich wyników

Na stronie rządowej Infodoradca+ znajdziemy opis rozszerzony, bardziej szczegółowy

Synteza zawodu

Naturopata dokonuje oceny terapeutycznej, wybiera i stosuje techniki przywracania zdrowia, poprawy funkcjonowania organizmu, jakości życia lub wspierania osób z różnymi potrzebami natury fizycznej, emocjonalnej lub duchowej. Propaguje zdrowy styl życia.

Opis pracy i sposobu jej wykonywania

Naturopata wykorzystuje wiedzę z zakresu naturopatii 8, dietetyki 4 i suplementacji, tradycyjnej medycyny ludowej, terapii manualnych, a także psychologii i hipnoterapii 5 celem przywrócenia homeostazy 7 organizmu, zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Wskazuje wartości rodzinne i społeczne jako elementy istotne dla zdrowia psychicznego.

Naturopata propaguje kontakt z naturą i aktywność fizyczną. Przed przystąpieniem do zabiegu zapoznaje się z historią dolegliwości, relacji rodzinnych oraz kondycją emocjonalno-psychiczną. Dokonuje wyboru technik przywracania zdrowia, stymuluje bioenergię organizmu, przywracając jej swobodny przepływ zarówno w zakresie ciała, emocji, jak i duchowym. Harmonizuje organizm, wzmacnia jego system immunologiczny, pobudza procesy regeneracyjne. Propaguje i zaleca zdrowy i zgodny z naturą styl życia.

Sposoby wykonywania pracy

Naturopata wykonuje działania polegające m.in. na:

 • określaniu kondycji psychofizycznej osoby korzystającej z usług,
 • analizowaniu dokumentacji diagnoz dokonanych przez innych specjalistów do spraw zdrowia,
 • określaniu własnego postępowania terapeutycznego prowadzącego do poprawy jakości życia osoby korzystającej z usług,
 • współpracowaniu z zespołem interdyscyplinarnym,
 • prowadzeniu obserwacji terapeutycznej osoby korzystającej z usług,
 • wydawaniu opinii o kondycji psychofizycznej osoby korzystającej z usług oraz przebiegu i rokowań procesu terapii,
 • opracowywaniu i weryfikacji narzędzi badawczych do diagnozy terapeutycznej,
 • dobieraniu metod i technik bezpośredniego oddziaływania terapeutycznego z uwzględnieniem ewentualnych przeciwwskazań,
 • stosowaniu terapii manualnej i zalecaniu ćwiczeń oddechowych i rozluźniających,
 • stosowaniu narzędzi do oddziaływania na meridiany oraz punkty biologicznie aktywne w celu uzyskania efektu terapeutycznego,
 • prowadzeniu poradnictwa w zakresie diety i suplementacji oraz zdrowego i zgodnego z naturą stylu życia,
 • prowadzeniu poradnictwa i edukacji w zakresie prawidłowych relacji w środowisku rodziny, innych najbliższych osób oraz w miejscu pracy,
 • stymulowaniu zmysłów, wyobraźni i odczuć z wykorzystaniem dźwięków, wizualizacji, metafory, muzykoterapii,
 • prowadzeniu warsztatów, treningów i zajęć grupowych, w tym również z dziećmi, młodzieżą, pobudzających kreatywność oraz świadomość wartości społecznych, celu życia, a także pewności siebie,
 • realizowaniu indywidualnej lub grupowej terapii zajęciowej, terapii systemowej rodzin, bajkoterapii lub psychodramy, hipnoterapii,
 • prowadzeniu terapii z wykorzystaniem homeopatii 6, biorezonansu i fal milimetrowych 3,
 • prowadzeniu dokumentacji terapeutycznej na potrzeby placówki i innych specjalistów,
 • kierowaniu placówką terapii naturalnych,
 • kierowaniu pracą zawodową osób wykonujących zawód naturopaty,
 • kształceniu osób wykonujących inne zawody paramedyczne,
 • prowadzeniu prac badawczych w dziedzinie naturopatii oraz publikowaniu ich,
 • stosowaniu przepisów prawa dotyczących praw osób korzystających z usług naturopaty.

WAŻNE:

Zawód naturopata wymaga dobrej orientacji w obszarach powiązanych z dietetyką i suplementacją, biomasażem 2, psychologią i hipnozą, a także wynikami najnowszych badań w zakresie stosowania urządzeń medycznych i paramedycznych, mających wpływ na trafność diagnozy, leczenia i dalszego postępowania.

Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie

Obecnie (2019 r.) wykształcenie preferowane do podjęcia pracy w zawodzie naturopata można uzyskać na drodze rzemieślniczego przygotowania zawodowego.

Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie

Wykonywanie zawodu naturopata nie wymaga posiadania formalnego wykształcenia czy uprawnień zawodowych.

Podjęcie pracy w zawodzie ułatwia posiadanie świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w zawodzie naturopata, nadawanego w ramach rzemieślniczego przygotowania zawodowego, po zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze.

Kształcenie w zawodzie (w formie kursów i szkoleń) prowadzą również ośrodki kształcenia zawodowego, centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, centra kształcenia praktycznego oraz niepubliczne uczelnie wyższe na studiach podyplomowych m.in. na kierunku: naturopatia, zielarstwo i fitoterapia.

Dodatkowymi atutami przy podjęciu pracy w zawodzie naturopata może być posiadanie:

 • świadectwa czeladniczego lub dyplomu mistrzowskiego w zawodzie pokrewnym bioenergoterapeuta, uzyskanych po spełnieniu wymagań formalnych i zdaniu egzaminu organizowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 • świadectwa potwierdzającego wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
 • świadectwa ukończenia kursów i szkoleń z zakresu dietetyki i suplementacji, terapii manualnych, akupunktury, terapii systemowej rodzin, hipnoterapii, homeopatii czy biorezonansu,
 • suplementu Europass (w języku polskim i angielskim) do dyplomu/świadectwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, wydawanego na prośbę zainteresowanego przez Izby Rzemieślnicze,
 • certyfikatu potwierdzającego znajomość języków obcych, np. na poziomie B2 (komunikowanie się, korzystanie z literatury fachowej),
 • prawa jazdy kategorii B.

Więcej informacji na stronie https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca/?p_p_id=occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadPdf&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_targetExtension=pdf&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_characteristic=&_occupationPlusportlet_WAR_nnkportlet_id=4200

Zakres Działania Naturopaty

Jako naturopata, mam prawo zajmować się szerokim zakresem działań zdrowotnych. Istotne jest podkreślenie słowa "leczenia" – naturopaci mogą stosować różnorodne metody leczenia, dopasowane indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Moja Specjalizacja w Naturopatii

Szeroki Zakres, Konkretne Umiejętności

Moja praktyka naturopatyczna obejmuje kilka kluczowych obszarów specjalizacji:

 • Biomasaż: holistyczne podejście do masażu, łączące w sobie elementy wiedzy o ciele i jego funkcjonowaniu z naturalnymi metodami terapeutycznymi.
 • Masaż energetyczny: technika skoncentrowana na równoważeniu i optymalizacji przepływu energii w ciele.
 • Terapia falami Rife'a, zimny laser i elektrody: innowacyjne metody wykorzystujące zaawansowane technologie do wsparcia procesów leczniczych.
 • Magnetoterapia: wykorzystanie pola magnetycznego w celach terapeutycznych, szczególnie przydatne w leczeniu dolegliwości bólowych i stanów zapalnych.
 • Leczenie pochwicy: indywidualnie dostosowane podejście do problemów związanych z pochwicą, łączące w sobie różne techniki naturalnej terapii oraz łączenie technik z zakresu psychologii i psychotraumatologii - do czego posiadam specjalizację.
Brak głosów
Please wait...

NIe ma jeszcze komentarzy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *