Tag Archives: czarna tantra

Tantra – czarna tantra, czerwona tantra, biała tantra – czym się różnią? Wyjaśniam

Medicine Buddha
(...) się dużych dla nas barier - są to jedne z wielu możliwości, jakie oferuje nam Tantra . Pozytywna energia emanująca z praktyk i nauk tantrycznych spowodowała, że zyskuje ona coraz więcej (...) zapisanych przez nich tekstów. Postaram się podzielić z wami  tą wiedzą, przekazując skrót najważniejszych informacji. Tantra jest częścią Buddyzmu. Kiedy na naszej stronie piszemy słowo Tantra - mamy na myśli Tantrę tradycyjną, a nie inne skrzywienia, o których mowa dalszej części (...) pojazd niezniszczalnego owocu”. Te same nauki można z kolei podzielić na kolejne dwa Pojazdy- Sutrayana i Tantra yana. W tym podziale znajdują się: Pojazd Słuchających, Pojazd Urzeczywistniających się Samodzielnie oraz Pojazd Heroicznie Zmierzająych do Stanu (...) które razem tworzą Sutrayanę – czyli Pojazd przyczyn/właściwości; a te części Bodhisatwayana, które stanowią Wajrayanę, tworzą Tantra yanę. Same Tantry, czyli nauki Buddy, natomiast są dużo starsze niż Pojazd Wajrayany i sięgają one (...) się Budda Siakjamuni (Siddhartha Gautama z rodu Śakjów), który uważany jest za twórce buddyzmu. Czym jest Tantra? Tantra to nic innego, jak nauki Buddy odnoszące się do Wadżrajany. Wadżrajana natomiast jest jedną z (...) dróg prowadzących do wyzwolenia. Bardzo często spotkać ją również można pod nazwami takimi jak: Mantrajana, Tantra jana, Buddyzm Tybetański oraz Buddyzm Ezoteryczny. Wadżrajana uczy jak oczyścić umysł z gniewu, nienawiści czy (...) wizualizacyjnych oraz utrzymywaniu czystego stanu umysłu. W społeczeństwie utarło się przekonanie, w którym słysząc słowo „ tantra ” od razu przychodzą do głowy różnego rodzaju skojarzenia seksualne. Dzieje się tak, ponieważ niektórzy (...) czarnej tantrze oraz lewostronnej i prawostronna tantrze. Mimo, że zawierają w swojej nazwie słowo „ tantra ”, a w opisach jest dużo „o duchowości” - nie mają z nią nic wspólnego (...)
Czytaj więcej

X