Referencja

Referencja otrzymana od kliniki współpracującej w ramach NFZ.
Przedmiotem praktyk były mi. masaże i terapia manualna dla pacjentów, ze skupieniem na: masaż klasyczny, limfatyczny, masaż tkanek głębokich.

Referencja - klinika NFZ

Klinika NFZ Kimed - Warszawa, Referencja po praktykach masażu leczniczego i terapii manualnej odbytych w klinice